Er kunnen nog eventueel aanpassingen aangebracht worden.