Vanaf heden:

Bij de weging moeten de 2 eerste vissers van de sector meehelpen bij de weging. Word elke sector apart gewogen is het de eertse 2 vissers van elke sector,dit zowel bij enkel als koppel wedstrijden.