Hengelsport is toegestaan vanaf 4 mei,in al haar vormen.Er wordt geen verbod opgelegd voor een specifieke hengelsportvorm.

Nachtvissen en bootgebruik zijn m.a.w. toegestaan met respect voor de basiswetgeving.

Je mag vissen met maximaal 2 steeds dezelfde personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen,op voorwaarde dat de sociale afstand gerespecteerd wordt.

De verplaatsing met de wagen naar de hengelplek is toegsestaan.Er is geen concrete afstandsbegrenzing maar de verplaatsing moet beperkt blijven.Je gaat dus best hengelen in je eigen omgeving.Enkel mensen die onder hetzelde dak wonen mogen samen in hetzelfde vervoermiddel naar de hengelplaats rijden.

Clubhuizen en kantines blijven voorlopig gesloten.

Wedstrijden zijn tot nader bericht niet toegestaan.

Hou rekening met gesloten tijd (16 april tot 31 mei).Enkel vissen toegelaten op bevaarbare waters (ecologisch waardevolle wateren).Deze kan men terugvinden Agentschap natuur &bos.

Verder veel hengelgenot .